ایران بهتر

  • تاریخ : ۴ام تیر ۱۳۹۷

به گزارش خبرگزاری آوا، این حوزه‌ها با درنظرداشت مشترکات اجتماعی و جغرافیایی و تناسب نفوس تقسیم‌بندی شده اما هنوز نامی از این حوزه برده نشده است
 این تصمیم در حضور نمایندگان ریاست‌جمهوری، ریاست اجراییه، اداره ارگان‌های محلی، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، احصایه مرکزی و نهادهای امنیتی گرفته شده است.
به گفته مسوولین کمیسیون انتخابات، مسأله تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی در ولایت غزنی، مسوولیت اداره‌های حکومتی از جمله ارگان‌های محلی، اداره ثبت احوال نفوس، کارتوگرافی و احصاییه است که بر اساس تقسیم بندی نفوس، تقسیم خواهد شد.
او تأکید کرد که کمیسیون پس از مشوره با بزرگان تمام اقوام و نهادهای محلی غزنی و فرستادن یک هیأت به این ولایت، تصمیم گرفت که انتخابات در غزنی به صورت حوزه‌یی در سه حوزه کوچکتر برگزار شود.

تصمیم تازه‌ی کمیسیون در حالی‌ست که از اول ماه ثور به این طرف، شماری از معترضان، دفتر ولایتی کمیسیون در غزنی را مسدود کرده و تاکنون ثبت نام رأی‌دهندگان در ولسوالی‌های ۱۸ گانه غزنی برگزار نشده است.

معترضان خواهان حوزه‌ تی شدن انتخابات در غزنی‌ هستند

همچنان تاکنون هیچ فردی خودش را به عنوان نامزد انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها از ولایت غزنی ثبت نام نتوانسته‌اند.