ایران بهتر

  • تاریخ : ۱۷ام تیر ۱۳۹۷

نشست مشورتی مقامات اداره محلی وبزرگان پروان به منظوررسیدگی به موضوع توزیع تذکره تابعیت برای کوچی ها، بهبود امنیت وتحقق برنامه های انکشافی این ولایت برگزارگردید.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، فضل الدین عیار والی پروان, امروز(شنبه) در رابطه به معضل تذکره کوچی ها صحبت کرد و افزود، جایگاه و هویت هرشخص در قانون ثبت واحوال نفوس تثبیت گردیده است.
وی با تاکید بر قانون مداری گفت: اجرات غیرقانونی برای ما پذیرفتنی نیست و افرادی که در این اواخربه طور غیرقانونی به کوچی ها تذکره توزیع کرده اند مورد بازپرس قرارخواهند گرفت.
والی پروان با اشاره به دسایس و توطئه از سوی برخی افراد در این ولایت گفت اقوام مختلف در کنار هم زندگی کرده اند اما تعدادی میخواهندکه میان اقوام این ولایت نفاق و تشنج ایجادکنند اینگونه افراد درجامعه ما جایگاهی ندارند.
درهمین حال مولوی عنایت الله بلیغ مشاور رئیس جمهور، درخصوص توزیع تذکره صحبت نموده افزود آنچه که قانون درقبال توزیع تذکره برای کوچی ها حکم کرده است اجرات باید صورت بگیرد.
موصوف علاوه کرد کوچی ها درصورت که از محلات بود و باش زمستانی و تابستانی شان اسناد و مدارک داشته باشند حق دارند تذکره بدست آورند در غیرآن خلاف قانون است.
همچنان عبدالوحیدکوهستانی؛ مدیرعمومی ثبت احوال نفوس پروان نیز دراین نشست صحبت کرده گفت این اداره مطابق قانون اجرات نموده وهیچگاه خلاف قانون عمل نکرده و نخواهدکرد.
دراین نشست غلام بهاوالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان توزیع تذکره برای کوچی ها را خلاف قانون ثبت احوال نفوس دانسته خواستار پایان دادن دایمی به این معضل در پروان شد.
در این نشست چندتن از بزرگان قوم پشتون مقیم بگرام صحبت نموده از توزیع تذکره برای کوچی ها به همکاری شخصی بنام غلام نبی شدیدآ انتقاد نموده خواستارجلوگیری  و توقف این روند شدند
این درحالیست که چند روز پیش کوچی بخاطر نداشتن تذکره تظاهرات کرده بودند و خواستار گرفتن تذکره شدند