ایران بهتر

  • تاریخ : ۵ام تیر ۱۳۹۷

به گزارش ایران بهتر، محمدعلی افشانی در دومین همایش فصلی مدیران شهرداری با بیان اینکه نیروی انسانی سالم و کارآمد در هر سازمان نهادی بسیار ارزشمند است، اظهار کرد: در شهرداری تهران ما به دنبال پاسخ به نیازهای مردم هستیم و مهم ترین وظیفه ما ایجاد رضایتمندی شهروندان است.

وی با اشاره به برنامه‌هایی که در هنگام انتخاب شهردار در شورا ارائه کرد، گفت: برنامه‌های من حول دو محور ارتقای زندگی و ایجاد رضایتمندی برای شهروندان تدوین شده بود و این رضایتمندی قابل اندازه‌گیری است و هر کس که می‌گوید امکان اندازه‌گیری ندارد و مردم را محکوم می‌کند، در حال تبرئه خود است؛ در حالی‌که برخورد مردم می‌تواند رضایتمندی آنها را مشخص کند و هزینه‌ای که مردم برای اداره شهر می‌پردازند، رابطه مستقیمی با میزان رضایتمندی از خدمات دارد.

شهردار تهران ادامه داد: ما باید بتوانیم برای مردم اعتمادسازی کنیم تا مشارکت آنها را بالا ببریم.

افشانی خطاب به کارکنان شهرداری تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم اعتبار سازمانی به شهرداری بازگردد و هرگاه مردم در خصوص سازمان‌های دارای فساد صحبت می‌کنند، شهرداری را در سرلیست قرار ندهند؛ درحالی‌که شهرداری‌ها پر از نیروهای سالم و کارآمد هستند که به خاطر عملکرد چند نفر در سطح جامعه قضاوت می‌شوند.

وی افزود: ما در شهرداری نباید به دنبال زدن حرف‌های درشت و تیتر درست کردن باشیم، بلکه باید به دنبال وظایف ذاتی‌مان؛ نظافت و تمیزی شهر باشیم.

شهردار تهران با اشاره به اینکه در ۳۰ سال گذشته کاری برای ساماندهی پسماند در تهران نشده است، خاطرنشان کرد: از ۹۰۰۰ تن زباله تولیدی تنها ۱۴۷ تن در زباله‌سوزها سوخته می‌شود، در حالی‌که زباله می‌تواند درآمد و ثروت این شهر باشد اما به جای آنکه ثروت ما باشد، شیرابه‌های آن، سفره‌های زیرزمینی را نابود کرده و بیماری‌هایی برای شهروندان ایجاد می‌کند.