ایران بهتر

  • تاریخ : ۱۰ام مرداد ۱۳۹۷

 
در این گزارش آمده است که نیروهای دولتی درحال جلوگیری از تصرف قلمرو بیشتر توسط طالبان اند، اما برای گسترش بخش‌های زیر حاکمیت‌شان، مشکل دارند.
جان سپکو، بازرس ویژه‌ی امریکا در امور بازسازی افغانستان گفت: “نیروهای امنیتی افغانستان برای توسعه‌ی قلمرو زیر اداره‌یشان ناکام اند. هدف حکومت کابل تا پایان سال آینده، کنترل و داشتن نفوذ بر قلمرویست که ۸۰درصد جمعیت در آن زندگی می‌کنند. نیروهای دولتی در حال جلوگیری از تصرف قلمرو بیشتر توسط طالبان اند، اما برای گسترش بخش‌های زیر اداره‌یشان مشکل دارند.”
در بخشی از این گزارش آمده است که احتمالن شمار نیروهای امنیتی به ۳۱۴هزار و ۲۴۲تن افزایش یافته باشد، اما تلفات نیروهای امنیتی درچهار ماه نخست سال ۲۰۱۶ میلادی به ۵۳۵۳تن می رسید اما این رقم در زمان مشابه سال ۲۰۱۷به ۸۵۰۰تن افزایش داشته است.
نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله این گزارش را رد کرده و محمد رادمنش، سرپرست دفتر رسانه‌های وزارت دفاع ملی از برنامه‌ها برای کاهش تلفات نظامیان کشور و سرکوب مخالفان مسلح خبر داد.
در این میان، میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله و از آگاهان نظامی به تلویزیون یک گفت که نبود هماهنگی حکومت با جهان و اختلاف‌ها در رده کلان کشور را از عامل‌های ناکامی نیروهای امنیتی در گسترش قلمروشان می‌دانند.
در این گزارش، به بی‌تفاوتی حکومت در زمینه مبارزه با فساد نیز اشاره شده است.
آقای ساپکو افزود: “حکومت کابل نیز برای جلوگیری از فساد اداری، با بی‌تفاوتی عمل می‌کند. وضعیت در افغانستان برای کسانی که غیر قانونی عمل می‌کنند خیلی سازگار است و دولت با بسیاری از موردهای فساد به دلیل نبود اراده‌ی سیاسی، ضعیف عمل کرده است. مرکز عدلی و قضایی نیز در پیگرد قانونی پرونده‌های فساد مرتبط با مقام های ارشد حکومتی به گونه‌ی جدی عمل نمی‌کند”.
ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان هم با انتقاد از حکومت، فساد را یکی از موردهای کلیدی در ناتوانی نیروهای امنیتی برای شکست مخالفان می‌دانند.
این گزارش در حالی پخش شده است که بحث سپردن جغرافیای بیشتر به مخالفان مسلح دولت به دلیل بلندرفتن تلفات نیروهای امنیتی کشور داغ‌تر شده و این موضوع با واکنش‌های زیادی از سوی شماری در داخل و بیرون از حکومت نیز روبرو شده است