ایران بهتر

  • تاریخ : ۱۹ام شهریور ۱۳۹۷


احسان کفاشیان باز شده سوژه حمله به پدرش. این بار این آقازاده خبرساز که حتی پدرش از او تبری جسته، او را به عنوان یکی از آقازاده‌های فوتبال لقب داده و اتهاماتی را نسبت داده که خانواده کفاشیان همه را تکذیب می‌کنند.


احسان کفاشیان به نظر می رسد ساده ترین راه برای حمله به پدرش است. علی کفاشیان که به نظر می رسد روزهای پایانی حضورش در ورزش را سپری می کند و می رود تا برسد به نوه داری احتمالا. هم قانون بازنشسته ها و هم موارد مربوط به اختلافات داخلی و ماجرای کمیته اخلاق و ۳۱۶ هزار دلار گم شده در دوره مدیریتش که اگرچه ارتباطی به او ندارد اما این روزها برایش دردسرساز شده، در کنار پایان دوره مسئولیت های آسیایی اش و اینکه خود تاج احتمالا برای آن سمت ها کاندیدا می شود، سبب شده تا کفاشیان خودش بگوید دارد نرم می دود تا از زمین فوتبال خارج شود.

حاشیه سازی پسر جنجالی


او اما مدام زیر فشار است و هر بار که می خواهند خارج از فوتبال برایش حاشیه ای درست کنند، سراغ پسرش احسان می روند. پسری که قهرمان ملی دوومیدانی بوده و حالا کارمند وزارت نفت است و برای استفاده از این قانون استخدامی، همواره پدرش را زیر فشار قرار داده اند.


این بار این ساشا سبحانی پسر سفیر سابق ایران در ونزوئلاست که به او حمله کرده. گفته احسان چند خانه مجردی دارد، پورشه دومیلیاردی و البته یک سری موارد مربوط به زندگی اشرافی در دبی و ماجراهایی مثل این. اتهاماتی که پاسخ پسر کفاشیان به آنها این است: «دروغ است، قرار شده شکایت کنیم.»


احسان در این باره می گوید: «نمی خواهم جوابش را بدهم. احتمالا یکی از این هایی است که می خواهد با این شکل حرف ها برای خودش فالوئر جذب کند. بابا حالش خوش نیست. حتی فامیلی من را هم بلد نیست و می گوید کفاشیان. اول یه سرچی در سایت ها می داد بعد آن شایعات را از رو می خواند که بهتر بود!»


او ادامه می دهد: «دیدید که علیه فرزندان آقای ناطق و آخوندی هم از این چیزها گفته. همه اطلاعاتش هم دروغ است. ما شکایت می کنیم و به نظرم شما هم به این حرف ها اهمیت ندهید. این برای‌شان شده راه کاسبی. با این چیزها فالوئر می گیرند و پول در می آورند. برای همین کلی دروغ زشت را درباره زندگی های مردم سرهم می کنند.»


پسر کفاشیان درباره شرایط کاری اش می گوید: «من همچنان کارمند وزارت نفتم و در تربیت بدنی نفت به فعالیتم ادامه می دهم. این ادعاها کذب محض است. نه تا به حال او مرا دیده. نه اسم هایی که آورده درست است و نه مسائل و تهمت هایش درباره زندگی خصوصی ام در تهران و دبی. همه این ها دروغ است و گفتم که ما از طریق مراجع قانونی پیگیرش می شویم.»


اما یک سئوال درباره ماشین احسان که در این سال ها خیلی خبرساز بوده است: «پورشه؟ نه بابا من همان بنزی را دارم که سه سال قبل داشتم.»


او دو سال قبل هم به یک روزنامه ورزشی گفته بود پورشه ندارد و خودرویش یک بنز کلاس E 350 است. بنزی که البته قیمتش خیلی هم کم نیست!/انتخاب 


 


 


احسان کفاشیان باز شده سوژه حمله به پدرش. این بار این آقازاده خبرساز که حتی پدرش از او تبری جسته، او را به عنوان یکی از آقازاده‌های فوتبال لقب داده و اتهاماتی را نسبت داده که خانواده کفاشیان همه را تکذیب می‌کنند.


احسان کفاشیان به نظر می رسد ساده ترین راه برای حمله به پدرش است. علی کفاشیان که به نظر می رسد روزهای پایانی حضورش در ورزش را سپری می کند و می رود تا برسد به نوه داری احتمالا. هم قانون بازنشسته ها و هم موارد مربوط به اختلافات داخلی و ماجرای کمیته اخلاق و ۳۱۶ هزار دلار گم شده در دوره مدیریتش که اگرچه ارتباطی به او ندارد اما این روزها برایش دردسرساز شده، در کنار پایان دوره مسئولیت های آسیایی اش و اینکه خود تاج احتمالا برای آن سمت ها کاندیدا می شود، سبب شده تا کفاشیان خودش بگوید دارد نرم می دود تا از زمین فوتبال خارج شود.

حاشیه سازی پسر جنجالی


او اما مدام زیر فشار است و هر بار که می خواهند خارج از فوتبال برایش حاشیه ای درست کنند، سراغ پسرش احسان می روند. پسری که قهرمان ملی دوومیدانی بوده و حالا کارمند وزارت نفت است و برای استفاده از این قانون استخدامی، همواره پدرش را زیر فشار قرار داده اند.


این بار این ساشا سبحانی پسر سفیر سابق ایران در ونزوئلاست که به او حمله کرده. گفته احسان چند خانه مجردی دارد، پورشه دومیلیاردی و البته یک سری موارد مربوط به زندگی اشرافی در دبی و ماجراهایی مثل این. اتهاماتی که پاسخ پسر کفاشیان به آنها این است: «دروغ است، قرار شده شکایت کنیم.»


احسان در این باره می گوید: «نمی خواهم جوابش را بدهم. احتمالا یکی از این هایی است که می خواهد با این شکل حرف ها برای خودش فالوئر جذب کند. بابا حالش خوش نیست. حتی فامیلی من را هم بلد نیست و می گوید کفاشیان. اول یه سرچی در سایت ها می داد بعد آن شایعات را از رو می خواند که بهتر بود!»


او ادامه می دهد: «دیدید که علیه فرزندان آقای ناطق و آخوندی هم از این چیزها گفته. همه اطلاعاتش هم دروغ است. ما شکایت می کنیم و به نظرم شما هم به این حرف ها اهمیت ندهید. این برای‌شان شده راه کاسبی. با این چیزها فالوئر می گیرند و پول در می آورند. برای همین کلی دروغ زشت را درباره زندگی های مردم سرهم می کنند.»


پسر کفاشیان درباره شرایط کاری اش می گوید: «من همچنان کارمند وزارت نفتم و در تربیت بدنی نفت به فعالیتم ادامه می دهم. این ادعاها کذب محض است. نه تا به حال او مرا دیده. نه اسم هایی که آورده درست است و نه مسائل و تهمت هایش درباره زندگی خصوصی ام در تهران و دبی. همه این ها دروغ است و گفتم که ما از طریق مراجع قانونی پیگیرش می شویم.»


اما یک سئوال درباره ماشین احسان که در این سال ها خیلی خبرساز بوده است: «پورشه؟ نه بابا من همان بنزی را دارم که سه سال قبل داشتم.»


او دو سال قبل هم به یک روزنامه ورزشی گفته بود پورشه ندارد و خودرویش یک بنز کلاس E 350 است. بنزی که البته قیمتش خیلی هم کم نیست!/انتخاب